ARHIV NOVIC

PrebojneSpremembe.si

3.1.2017
Vabljeni k ogledu nove spletne strani

Storitev, ki smo jo do sedaj razvijali, to je učinkovito in uspešno izvajanje prebojnih sprememb s pomočjo spremembe miselnosti, je “dozorela” in čas je, da jo ponudimo tudi širšemu krogu zainteresiranih. S tem namenom je bila pripravljena tudi nova spletna stran PrebojneSpremembe.si. Dosedanja stran scientis.si bo ostala še nekaj časa aktivna in tudi primerno ažurirana. Na spletno mesto PrebojneSpremembe.si

ISO 9001:2015 in akreditacijski standardi

Brdo pri Kranju, 3.12.2015
Predavanje na Dnevu akreditacije

Na Dnevu akreditacije je Peter Kunc predstavil štiri poglede na novo izdajo ISO 9001: prvi ozek pogled na glavne značilnosti nove izdaje standarda, nato malce širši pogled s primerjavo zahtev istih elementov sistema vodenja v ISO 9001 in akreditacijskih standardih, pri tretjem pogledu se je osredotočil na druge elemente, ki so vredni pozornosti tudi organov za ugotavljanje skladnosti in nazadnje še četrti pogled – kje so skrite rezerve pri doseganju želenih rezultatov. Gradivo bo v kratkem na voljo na spletni strani Slovenske akreditacije. Z veseljem pa vam bomo postregli z dodatnimi informacijami (pošljite nam e-sporočilo na info(at)scientis.si ali pa uporabite možnost »postavite vprašanje« na dnu te strani).

Sprostitev potencialov zaposlenih – ključ za povečanje uspešnosti organizacije

Portorož, 13.11.2015
Referat na konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost

 


Referat na konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odlicnostPovzetek referata: V procesu izboljševanja se preveč poudarja tehnični vidik spreminjanja strukture in preurejanja praks, premalo pa se posveča počutju zaposlenih in njihovim čustvom. Ker čustva vodijo k dejanjem, dejanja pa k rezultatom, so posledično rezultati slabši od pričakovanih ali pa izboljšanja sploh ni. Ker k čustvom vodijo naše misli in k našim mislim naša »programiranost«, je za uspešnejše izvajanje sprememb potrebno zavedanja in razumevanja miselnih procesov, predvsem pa odprava blokad, ki preprečujejo sprostitev potencialov zaposlenih.
Če si želite prebrati celoten referat, nam to prosim sporočite na info(at)scientis.si ali pa uporabite možnost »postavite vprašanje« na dnu te strani.

Uspešno delo na EU projektu v Gani

Ljubljana, 15.10.2015
Akreditacijski organ kmalu tudi v Gani.

Domorodke prodajajo ribe ob obali
V okviru EU projekta TRAQUE, katerega namen je pomoč Gani pri graditvi infrastrukture kakovosti, se pripravlja tudi ustanovitev akreditacijskega organa. Peter Kunc je kot ekspert za to področje v preteklih treh tednih pripravljal osnovne dokumente, na katerih bo temeljilo delovanje tega organa. Informacija o delu je bila objavljena tudi na spletni strani projekta TRAQUE: Legal Consultant for National Accreditation Body arrives in Ghana





Novi izdaji ISO 9001 in ISO 14001

Ljubljana, 24.9.2015
Slovenska prevoda lahko pričakujemo v kratkem.

Sredi septembra je ISO izdal peto izdajo standarda ISO 9001 in tretjo izdajo ISO 14001. Besedilo izdanih standardov je v primerjavi s predhodno verzijo FDIS doživelo kar nekaj sprememb, ki pa so zgolj »lektorsko-redakcijske« in omogočajo boljše razumevanje podanih zahtev. Obdobje za prehod na novi izdaji standardov bo trajalo 3 leta. Podrobnejše informacije vam bo podal vaš certifikacijski organ.

Če želite podrobnejše informacije o novi izdaji standardov v pisni obliki (članek) ali pomoč pri prehodu, nam to sporočite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nova izdaja ISO 9001 v zadnji fazi priprave

Ljubljana, 25.2.2015
Vsebinsko delo pri pripravi nove izdaje ISO 9001 je končano.

Zasedanje delovne skupina ISO TC 176 SC 2 Peter Kunc Vilnus LitvaSredi februarja je bilo zasedanje tehničnega odbora ISO/TC 176, ki pripravlja novo izdajo standarda ISO 9001 v Vilni, Litva. Na tem sestanku so bile obravnavane še zadnje pripombe na osnutek standarda (DIS). Sledi še nekaj redakcijskega dela in prevod v druga uradna jezika Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO (v francoščino in ruščino), nato pa bo na voljo končni osnutek standarda (FDIS). FDIS lahko pričakujemo še pred poletjem, izdajo standarda pa (kot predvideno) septembra 2015.

Besedilo FDIS bo v primerjavi s predhodno verzijo DIS sicer kar precej spremenjeno, vendar pa spremembe ne posegajo v samo bistvo posameznih zahtev. Kdor je torej na osnovi verzije DIS že nadgrajeval obstoječi sistem vodenja kakovosti, ni delal zaman.

Če želite podrobnejše informacije o novi izdaji standarda v pisni obliki (članek), nam to sporočite na "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

V pričakovanju nove izdaje ISO 9001

Ljubljana, 5.1.2015
Poleg nove izdaje standarda ISO 9001 pričakujemo letos tudi novo izdajo ISO 14001

V pričakovanju nove izdaje ISO 9001Septembra letos se pričakuje nova, že peta izdaja standarda ISO 9001. Po manjših spremembah in dopolnitvah v letu 2008 bo nova izdaja standarda prinesla spremenjeno strukturo, prenovljena načela vodenja kakovosti, nove zahteve glede odnosa organizacije do njenega zunanjega in notranjega okolja ter obvladovanja tveganj, še malce mehkejše izrazje, ki bo bolj po godu storitvenim organizacijam in še druge manjše spremembe samega besedila.

Standard za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 je prav tako v postopku revizije in njegova nova izdaja se pričakuje konec leta 2015. Standard bo imel isto strukturo, kot nova izdaja ISO 9001. Torej bo sledil isti logiki: analiza konteksta organizacije, določitev pomembnih dejavnikov z vidika ravnanja z okoljem ter njihovo ustrezno obvladovanje itd., vključno z še boljšo vključenostjo ravnanja z okoljem v poslovne procese. Vsebinsko gledano pa bodo v standard vgrajeni novi pristopi na področju ravnanja z okoljem.

Mnoge organizacije zanima tudi področje varnosti in zdravja pri delu. ISO je pričel s pripravo mednarodnega standarda za sistem varnosti in zdravja pri delu. Standard z oznako ISO 45001 bo izdan predvidoma oktobra 2016.

Če želite podrobnejše informacije v pisni obliki (članek), nam to sporočite na "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."



Konferenca KzP

Ljubljana, 21.3.2014

Referat z naslovom Ugotovitve zunanjih presojevalcev in kognitivni pristop k presojanju


konferenca-2014-kzp-kvalitetaNa 9. letni konferenci KzP – Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju je mag. Peter Kunc predstavil analizo ugotovitev presoj po modelu KzP in način, na katerega presojevalci pridejo do ugotovitev. Pri tem je poudaril pomen kompetentnosti notranjih in zunanjih presojevalcev ter podal nekaj enostavnih idej za krepitev kompetentnosti presojevalcev.







Konferenca Fokus 2020

Portorož, 20.3.2014

Delavnica Vpliv nezavednih prepričanj na naše življenje

Fokus-2020-konferenca-vpliv-nezavednih-prepricanj-zivljenjeV okviru 33. konference o organizacijskih vedah - Fokus 2020 smo izvedli delavnico Vpliv nezavednih prepričanj na naše življenje. Udeleženci delavnice so pod vodstvom moderatorja delavnice Petra Kunca spoznavali, kako različna prepričanja, programi, blokade ipd. vplivajo na način razmišljanja, čustvovanja in odzivanja na situacije, v katerih se znajdemo ter kako lahko vse skupaj preraste v bolezen ali motnje, če vzrokov (prepričanj, programov, blokad) ne odpravimo, kako prepoznati enostavne znake, da imamo taka prepričanja in kako jih je možno odpraviti.

Več o delavnici preberite tukaj


Prenova spletne strani, dodana nova dejavnost

Marec 2014 – Prenovili smo spletno stran! Še posebej ste vabljeni k ogledu nove dejavnosti, ki jo najdete na podstrani Nova miselnost.

Pomursko društvo kakovost - konferenca

Na 19. letni konferenci Pomurskega društva za kakovost (Murska Sobota, 27.11.2013) je Peter Kunc predstavil referat z naslovom V pričakovanju nove izdaje standarda ISO 9001:2015.

Povzetek referata

V letu 2015 se pričakuje nova, že peta izdaja standarda ISO 9001. Standard bo imel v primerjavi z zadnjo izdajo iz leta 2008 spremenjeno strukturo in prenovljena načela vodenja kakovosti, še malce mehkejše izrazje, ki bo bolj po godu storitvenim organizacijam in še številne manjše spremembe samega besedila. Ocenjujemo, da sam obseg novih ali spremenjenih zahtev ne bo predstavljal večje težave. Predvidevamo pa, da bodo uporabniki potrebovali malce več časa za razmislek in pravilno razumevanje ključnih novosti v zvezi s kontekstom organizacije, zahtevami zainteresiranih strani v zvezi s kakovostjo in tveganjih za izpolnitev teh zahtev.

UNIDO projekt

BAB-and-NA-Co-Sponsor-Assessor-Training-CoursesNovembra 2013 smo v okviru UNIDO projekta, ki ga izvaja norveška akreditacija (NA), v Daki usposabljali dve skupini ocenjevalcev bangladeške akreditacije (BAB) in sicer za ocenjevanje kontrolnih organov (po standardu ISO/IEC 17020) in certifikacijskih organov za proizvode in sisteme vodenja (po standardih ISO/IEC 17065 in ISO/IEC 17021).

Novica o tem je bila januarja 2014 objavljena tudi v glasilu APLAC News Notes.







Pakistan seminar z NA

Januarja 2013 smo v Islamabadu v okviru pomoči, ki jo pakistanski akreditaciji (PNAC) nudi norveška akreditacija (NA), sodelovali pri izvedbi seminarja o delovanju certifikacijskih organov. Namen seminarja je bil približati to dejavnost širši strokovni javnosti v Pakistanu in povečati zavedanje o pomenu dela certifikacijskih organov.
Pakistan-seminar-o-delovanju-certifikacijskih-organov Pakistan-seminar-o-delovanju-certifikacijskih-organov 2

Baku Taiex program

Maja 2012 smo v Bakuju v okviru evropske pomoči Azerbajdžanu (Taiex program) izvedli usposabljanje sodelavcev azerbajdžanske akreditacije za samoocenjevanje akreditacijskih organov po zahtevah evropske akreditacije (EA).
lokalna-tržnica-v-Bakuju

Referat na 7. konferenci kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Priložnosti za izboljšanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih – pogled presojevalcev SIQ.

Ljubljana, 16. marec 2012.

Avtor referata - Peter Kunc.


Povzetek referata:


referat-kakovost-vzgoje-izobraževanja Na presojah po modelu KzP smo v letih 2006-2011 presojevalci podali okrog 800 priporočil za izboljšanje delovanja presojanih zavodov. Analiza ugotovitev je pokazala, da presojevalci ocenjujemo, da je največ možnosti za izboljšanje pri voditeljstvu in vodenje zavoda, sodelovanju z učenci in starši, komuniciranju in razvoju zaposlenih. V referatu so predstavljene možne izboljšave v zvezi z voditeljstvom in vodenjem ter sodelovanje in komuniciranje z učenci in starši.


Referat na 31. mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti / Kakovost. Inovativnost.

Sustainability Reporting – The Challenge for the International Standardization (Trajnostno poročanje - izziv za mednarodno standardizacijo).

Portorož, 21. - 23. marec 2012.

Avtor referata - Peter Kunc.


Povzetek referata:


V zadnjem desetletju so organizacije iz različnih razlogov pričele delovati bolj družbeno odgovorno. Obstaja več kot 75 različnih pobud in dokumentov referat-konferenca-razvoj-kakovost-inovativnostsmernicami na temo družbene odgovornosti. Najpopolnejše so smernice ISO 26000, ki predstavljajo hkrati najvišji mednarodni standardizacijski dogovor na tem področju. Zato pričakujemo, da bo standard doživel najširšo uporabo. Pri poročanju organizacije uporabljajo predvsem smernice organizacij GRI in AA, za certificiranje pa zahteve SAI. 

Analize poročil, večinoma poimenovanih kot trajnostnih poročil, kažejo, da so poročila zelo raznolika in pomanjkljiva, analiza smernic pa, da so pomanjkljive in da se med seboj precej razlikujejo. Zato bi bilo potrebno pripraviti mednarodni standard tudi za poročanje.

 



mednarodne, organizacije, standard, referat, poročilo, izboljšanje,  konferenca, arhiv novic 

 

 

NOVICE

Vabljeni na ogled spletne strani PrebojneSpremembe.si
Splet, 3.1.2017
Spremeni miselnost, spremeni življenje. več..


Sprostitev potencialov zaposlenih
Portorož, 13.11.2015
Referat na konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. več..


ISO 9001:2015 in akreditacijski standardi
Brdo pri Kranju, 3.12.2015
Predavanje na Dnevu akreditacije. več..


Uspešno delo na EU projektu v Gani
Ljubljana, 15.10.2015
Akreditacijski organ kmalu tudi v Gani.

O INSTITUTU

 

Institut SCIENTIS je bil ustanovljen 17. oktobra 2006 in kot neprofitna organizacija (zavod) ter z namenom:

 

- raziskav in razvoja na področju managementa in drugih področjih, ki prispevajo k uspešnejšemu in učinkovitejšemu poslovanju organizacij; več >>>

OSNOVNI PODATKI

 

Naziv: Institut SCIENTIS

Naslov: Nade Ovčakove 9a, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 427 405

E-pošta: info(at)scientis.si

ID za DDV: SI12505552

MŠ: 2237385

Direktor: mag. Peter Kunc

 

Institut je vpisan v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/45303/00.I

POSTAVITE VPRAŠANJE

Pišite nam na info(afna)scientis.si

NAROČILO NA E-NOVICE

Pripavljamo se na nov zakon GDPR, za več informacij o novicah nas prosim kontaktirajte na info(afna)scientis.si